Skip to content
0412-760410-3 of 06-15438383 aeonfysio@gmail.com

Oedeemtherapie is het geheel van maatregelen die worden genomen om een reductie van oedeem te verkrijgen. Er zijn diverse aandoeningen die leiden tot een ophoping van vocht in weefsels waardoor er een enorme toename in omvang van meestal de romp en/of ledematen plaatsvindt (zie Toepassingen Oedeemtherapie). Oedeemtherapie bestaat uit een aantal componenten: Manuele Lymfedrainage, bandageren, compressiekousen, bewegen in compressiekousen, compressie apparaten, kinesiotape.

Manuele Lymfedrainage
Wanneer Manuele Lymfedrainage correct wordt toegepast, heeft het een diep doch subtiel effect op het lichaam. Door een pompend en rekkend effect op de lymfebanen te brengen, stimuleert de Manuele Lymfedrainage de contractie van het gladde spierweefsel in de lymfebanen. Lymfevocht wordt voorwaarts gestimuleerd en bindweefsel wordt gedraineerd. Het verplaatsen van vocht in bindweefsel (interstitieel vocht) en lymfevocht zorgt ervoor dat ophoping van eiwitten in het weefsel zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Eiwitten in het weefsel binden namelijk water waardoor de omvang van weefsels toeneemt. Wat aanvankelijk zacht en indrukbaar weefsel is wordt naarmate een oedeem aanhoudt steeds harder en leidt tot een minder elastische huid en kan effecten hebben op het vaatstelsel, spieren en zenuwen. Indirect beïnvloed MLD ook het immuunsysteem. Door de lymfedoorstroming te bevorderen, worden pathogenen sneller naar de lymfklieren getransporteerd waar ze geneutraliseerd worden.
Manuele Lymfedrainage heeft invloed op het zenuwstelsel door de sympaticus te remmen. Door dit te doen, kan oedeemtherapie effect hebben op het gladde spierweefsel geinnerveerd door de sympaticus, en bijvoorbeeld in de bloedcirculatie, de lymfebanen, en ook op de darmperistaltiek. Het kan een patiënt ook helpen bij het herstel van een chronische aandoening door het parasympathische zenuwstelsel te beïnvloeden. Manuele Lymfedrainage is rustgevend en ontspannend en patiënten ervaren vaak een gevoel van welzijn na behandeling.

Bandageren en compressiekousen
Het bandageren of zwachtelen van een oedeemateus been of arm wordt met afnemende drukverschillen gedaan. Er worden meerdere lagen bandage om het ledemaat gedaan en het is de bedoeling dat de bandage blijft zitten tot de volgende afspraak, dan wordt er een nieuw bandage aangelegd. Dit wordt herhaald tot er geen verdere vermindering van oedeem meer te bereiken is met de bandage. Pas wanneer een oedeem stabiel is worden er compressiekousen aangemeten die op maat aangepast worden. Een compressiekous zorgt voor 70%, Manuele Lymfedrainage zorgt voor 30% van de reductie van het oedeem.Het is de bedoeling dat de betroffen persoon zoveel mogelijk beweegt of sport met compressiekousen aan.

Toepassingen oedeemtherapie
Oedeemtherapie (Manuele Lymfe Drainage) kan toegepast worden in de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder:
– Primair en Secundair Lymfoedeem
– Veneuze Insufficientie
– Niet-bacteriele ontstekingsreacties (bv. Verstuikingen)
– Ulcera
– Dermatologische aandoeningen
– Circulatiestoornissen
– Sportletsel
– Brandwonden
– Pre- en post-(plastische) chirurgie
– Lipoedeem

Bewegen in Compressiekousen, compressie-apparaten, kinesiotape
De reden dat u moet bewegen met compressiekousen of dat u in een broek of vest ligt waarvan de luchtkamers worden opgepompt, is dat het lichaam de verwijdering van stoffen en vocht die moeten worden afgevoerd niet meer aankan. In het bindweefsel is er teveel aan vocht, de lymfe capillairen werken minder goed. De spieren werken als pompen en duwen tegen de lymfvaten aan waardoor het lymfevocht kan worden afgevoerd. Daarnaast speelt het feit dat eiwitten uit de weefsels verplaatst moeten worden. Door de druk van compressiekousen, -manchetten of kinesiotape de zenuwen en spieren telkens weer worden geprikkeld door de rek effecten die ze krijgen.