Ga naar hoofdinhoud
0412-760410-3 of 06-15438383 aeonfysio@gmail.com
Volwassenen Fysiotherapie kan worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check daarom uw polis hoeveel behandelingen voor de fysiotherapie worden vergoed.
Volwassenen met (chronische) aandoening Na de 20ste behandeling worden bij bepaalde (chronische) aandoeningen de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Zie de lijst op defysiotherapeut. De eerste 20 behandelingen worden veelal door de aanvullende verzekering vergoed.
Kinderen tot 18 jaar De eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het nodig is dan nog 9 extra behandelingen.
Kinderen tot 18 jaar met (chronische) aandoening Volledige vergoeding voor behandelingen van bepaalde (chronische) aandoeningen. Zie de lijst op defysiotherapeut.
Code Omschrijving Duur Prijs in €
1000 Zitting fysiotherapie 30 min 35,00
1700 Lange zitting complexe zorgvraag (CVA, handicap) 45 min 50,00
1850 Screening 10 min 12,50
1860 Intake en onderzoek na screening 30 min 37,50
1864 Screening, intake en onderzoek 45 min 50,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 30 min 50,00
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (vraag van+ rapportage aan verwijzer) 45 min 65,00
   
..01 Toeslag voor uitbehandeling 13
..02 Inrichtingstoeslag 10,00
1920 Telefonisch consult 10 min 12,50
   
1301 Groepszitting specifieke behandeling 60 min 33,00
  van 2 personen
1302 Groepszitting specifieke behandeling 60 min 27,00
  van 3 personen
1303 Groepszitting specifieke behandeling 60 min 22,00
  van 4 personen
1304 Groepszitting specifieke behandeling 60 min 19,00
  van 5 tot 8 personen
1305 Groepszitting specifieke behandeling >8 personen 60 min 14,00
1900 Eenvoudige rapportage 50,00
1901 Gecompliceerde rapportage (tijd) 75,00
1960 Niet nagekomen afspraak 75%tarief
7000 Verslag schadeverzekeraar 75,00

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Massage

    • Massages kunnen aan huis of in de praktijk worden gegeven.
    • Voor een aan huis behandeling wordt een toeslag van 12,50 Euro in rekening gebracht.
    • U kunt per pin of contant betalen.
    • Er is géén mogelijkheid voor massage om binnen 14 dagen na de factuurdatum de rekening te betalen.

 

Omschrijving Duur Prijs
Ontspanningsmassage 60 min 80,00
Loli massage 30 min 50,00
Shantala massage 30 min 50,00
Sportmassage 30 min 50,00
Bindweefselmassage 60 min 90,00
Toeslag aan huis 12,50

Betalingsvoorwaarden Aeon Fysiotherapie

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) wordt afgebeld, wordt 75% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Aeon Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.