Ga naar hoofdinhoud
0412-760410-3 of 06-15438383 aeonfysio@gmail.com
VolwassenenFysiotherapie kan worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Check daarom uw polis hoeveel behandelingen voor de fysiotherapie worden vergoed.
Volwassenen met (chronische) aandoeningNa de 20ste behandeling worden bij bepaalde (chronische) aandoeningen de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Zie de lijst op defysiotherapeut. De eerste 20 behandelingen worden veelal door de aanvullende verzekering vergoed.
Kinderen tot 18 jaarDe eerste 9 behandelingen fysiotherapie komen uit de basisverzekering. Als het nodig is dan nog 9 extra behandelingen.
Kinderen tot 18 jaar met (chronische) aandoeningVolledige vergoeding voor behandelingen van bepaalde (chronische) aandoeningen. Zie de lijst op defysiotherapeut.
CodeOmschrijvingDuurPrijs in €
1000Zitting fysiotherapie30 min35,00
1700Lange zitting complexe zorgvraag (CVA, handicap)45 min50,00
1850Screening10 min12,50
1860Intake en onderzoek na screening30 min37,50
1864Screening, intake en onderzoek45 min50,00
1870Intake en onderzoek na verwijzing30 min50,00
1400Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (vraag van+ rapportage aan verwijzer)45 min65,00
  
..01Toeslag voor uitbehandeling13
..02Inrichtingstoeslag10,00
1920Telefonisch consult10 min12,50
  
1301Groepszitting specifieke behandeling60 min33,00
 van 2 personen
1302Groepszitting specifieke behandeling60 min27,00
 van 3 personen
1303Groepszitting specifieke behandeling60 min22,00
 van 4 personen
1304Groepszitting specifieke behandeling60 min19,00
 van 5 tot 8 personen
1305Groepszitting specifieke behandeling >8 personen60 min14,00
1900Eenvoudige rapportage50,00
1901Gecompliceerde rapportage (tijd)75,00
1960Niet nagekomen afspraak75%tarief
7000Verslag schadeverzekeraar75,00

Betalingsvoorwaarden Aeon Fysiotherapie

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) wordt afgebeld, wordt 75% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Aeon Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Massage

  • Massages kunnen aan huis of in de praktijk worden gegeven.
  • Voor een aan huis behandeling wordt een toeslag van 12,50 Euro in rekening gebracht.
  • U kunt per pin of contant betalen.
  • Er is géén mogelijkheid voor massage om binnen 14 dagen na de factuurdatum de rekening te betalen.

Omschrijving                                                                     Duur                Prijs

Ontspanningsmassage60 min80,00
Loli massage30 min50,00
Shantala massage30 min50,00
Sportmassage30 min50,00
Bindweefselmassage60 min90,00
Toeslag aan huis12,50

Betalingsvoorwaarden Aeon Fysiotherapie

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens 24 uur van tevoren) wordt afgebeld, wordt 75% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Aeon Fysiotherapie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.